Magazyn Bez togi z dnia 30 X 1973 w opinii widzów.