Ocena działalności rządu, premiera i prezydenta. Październik 2020