Korzystanie z maseczek w miejscach publicznych. Październik 2020