Kantar Consumer Index. Wrzesień 2020

 

Kantar w każdym miesiącu bada nastroje ekonomiczne Polaków. Takie badanie przeprowadzono także we wrześniu. Respondentów zapytano o opinie na temat sytuacji ekonomicznej kraju oraz gospodarstw domowych.
W komunikacie zaprezentowane zostały bieżące wyniki oraz ich zestawienie z notowaniami z ostatnich miesięcy.

powrót do archiwum raportów