Ocena działalności rządu, premiera i prezydenta. Grudzień 2019