Ocena działalności rządu, premiera i prezydenta. Wrzesień 2017