Ocena działalności rządu, premiera i prezydenta. Czerwiec 2017