Nastroje społeczne Polaków. Marzec 2017

 

Na początku marca 2017 r. Kantar Public (dawniej Zespół Badań Społecznych TNS Polska) przeprowadził badanie nastrojów społecznych. Polacy zostali zapytani o opinię na temat kierunku biegu spraw w naszym kraju, ocenę stanu polskiej gospodarki i prognozę zmian sytuacji materialnej ludności w ciągu najbliższych trzech lat, a także o ocenę możliwości znalezienia pracy w Polsce. Komunikat prezentuje wyniki uzyskane w marcu i zestawia je z danymi z ostatnich miesięcy.

powrót do archiwum raportów