Nastroje społeczne Polaków. Grudzień 2016

 

W pierwszych dniach grudnia 2016 roku Kantar Public (dawniej Zespół Badań Społecznych TNS Polska) przeprowadził badanie nastrojów społecznych. Respondenci zostali zapytani o opinię na temat kierunku biegu spraw w naszym kraju, ocenę stanu polskiej gospodarki i prognozę zmian sytuacji materialnej ludności w ciągu najbliższych trzech lat, a także o ocenę możliwości znalezienia pracy w Polsce. Komunikat prezentuje wyniki uzyskane w grudniu i zestawia je z notowaniami z ostatnich miesięcy.

powrót do archiwum raportów