Trudne numery? Czy pamiętamy swój numer PESEL i kod PIN?