Nastroje społeczne Polaków na początku listopada 2007 roku