Społeczne oceny rządu, premiera i prezydenta w lipcu 2007 roku