Preferencje partyjne Polaków na początku kwietnia 2001 r.

 
9 kwietnia 2001 |

W pierwszej połowie kwietnia przeprowadziliśmy kolejne badanie dotyczące preferencji partyjnych Polaków. Obok naszych szacunków dotyczących wielkości frekwencji, prezentujemy rozkłady głosów dla poszczególnych partii i ugrupowań. Te ostatnie dane – symulujące rzeczywistą sytuację – prezentowane są dla osób, które po pierwsze: zapowiedziały wcześniej, że poszłyby głosować; i po drugie: mają sprecyzowane preferencje (tzn. wiedzą na kogo by zagłosowały). Oddzielnie podajemy informację o liczbie osób, które choć zamierzałyby uczestniczyć w głosowaniu, to jednak nie byłyby zdecydowane kogo poprzeć. Niewielkie jest prawdopodobieństwo, by w przypadku rzeczywistego głosowania (a nie sondażu) udały się one zgodnie do urn – zdecydowana większość z nich, to ludzie o niesprecyzowanych poglądach politycznych, polityką się nie interesujący. Trudno jednakże przewidzieć, w którym kierunku – pod wpływem kampanii, która trwałaby od daty naszego ostatniego sondażu do dnia rzeczywistego głosowania (nasze ostatnie sondaże przed wyborami realizujemy przeważnie tydzień – najwcześniej dwa – przed wyborami; stanowią one tylko i wyłącznie informację o sytuacji aktualnej, nie aspirując do dokładnej prognozy wyniku wyborów) oraz pod wpływem innych aktualnych wydarzeń – skierowałyby się ich preferencje. Tak jak wątpliwym wydaje się szacowanie, że osoby te poszłyby wtedy do wyborów i podejmowały decyzje wyborcze, tak wątpliwym jest założenie, że osoby o już sprecyzowanych preferencjach nie zmieniłyby swoich decyzji. rnrnPod wpływem zmian zachodzących na scenie partyjnej oraz zawieranych koalicji i porozumień wyborczych między ugrupowaniami, modyfikacji uległa – już po raz kolejny w tym roku – lista partii, którą wręczamy respondentom pytając o preferencje. Usunięte zostały z niej: Krajowa Partia Emerytów i Rencistów (w związku z przystąpieniem do koalicji SLD-UP) oraz Koalicja dla Polski (która zdecydowała o przystąpieniu do Ruchu Społecznego Alternatywa – notowania Alternatywy będą monitorowane od następnego pomiaru).

Raport udostępniany jest bezpłatnie, w usłudze „udostępnij aby pobrać”.
Na czym to polega? Raport będzie dostępny do pobrania w pdf po udostępnieniu wpisu z linkiem do Archiwum Raportów TNS Polska na wybranym serwisie społecznościowym: Facebooku lub Twitterze.

powrót do archiwum raportów