Kobiety i mężczyźni o różnych sprawach

 
1 stycznia 2000 | Tagi: ; ;

Raport z badań prowadzonych przez OBOP, poświęcony różnicom – ale także podobieństwom – w postawach i opiniach, które występują między kobietami a mężczyznami. rnRozdział pierwszy poświęcony jest stosunkowi do polityki i polityków (aktywność polityczna, wybory polityczne, opinie o instytucjach życia publicznego i stosunek do polityków).rnRozdział drugi, to Polska wczoraj i dziś w ocenach kobiet i mężczyzn (oczekiwania wobec państwa, wady i zalety poprzedniego ustroju oraz życia w dzisiejszej Polsce).rnRozdział trzeci mówi o Polsce w kontekście polityki międzynarodowej (opinie na temat członkostwa Polski w NATO, UE, omawia też różnice w stosunku do wojny w Jugosławii).rnRozdział czwarty przedstawia opinie kobiet i mężczyzn o sprawach codziennych, ważnych społecznie (mówi o małżeństwie, dzieciach, aspiracjach edukacyjnych, sposobach spędzania wolnego czasu, o tym, jaka jest i jak przejawia się nasza towarzyskość, o opiniach na temat Kościoła katolickiego, o stosunku do zakazu rozpowszechniania pornografii, a także poczuciu bezpieczeństwa).rnW ostatnim, piątym rozdziale przytoczone są opinie kobiet i mężczyzn na temat spraw ekonomicznych – zarówno z punktu widzenia gospodarki kraju, jak i osobistej.rn

Raport udostępniany jest bezpłatnie, w usłudze „udostępnij aby pobrać”.
Na czym to polega? Raport będzie dostępny do pobrania w pdf po udostępnieniu wpisu z linkiem do Archiwum Raportów TNS Polska na wybranym serwisie społecznościowym: Facebooku lub Twitterze.

powrót do archiwum raportów