Wstępne wyniki badania dotyczącego zainteresowania i ocen telewizji regionalnej.