Opinie o rządzie, premierze i prezydencie w styczniu 1998 r.