Regionalne badanie widowni telewizyjnej zrealizowane w dniach 25.11-1.12.1996 r. Obszar zasięgu technicznego stacji TV Łódź.