Stan wojenny w opinii Polaków przed 15 rocznicą stanu wojennego