Regionalne badanie widowni telewizyjnej. TV Bydgoszcz. 30.09-06.10.1996.