Wybrane programy TVP-1 i TVP-2 we wrześniu 1996: średnia widownia, udziały i odsetek ocen bardzo dobrych.