Uprzywilejowani i dyskryminowani w opinii publicznej.