Rząd Waldemara Pawlaka w opinii mieszkańców wsi - kwiecień 1994.