Wielkość widowni oraz oceny bardzo dobre poszczególnych typów programów zależnie od płci badanych (I kwartał 1993 r.).