Umiejętność gry na instrumentach muzycznych wśród Polaków.