Opinie mieszkańców Warszawy o programach publicystycznych nadanych w dniach 10 i 11 grudnia 1982 r.