Średnie miesięczne i tygodniowe wielkości audytoriów i ocen (bardzo dobrych) wydania głównego Dziennika Telewizyjnego.