Sprzedaż wiązana i stosunki miasto - wieś w opinii społecznej