Opinie o aktualnych sprawach krajowych i nastroje społeczne w listopadzie 1980 r.