Społeczne wyobrażenia o uwarunkowaniach działalności telewizji na przykładzie oczekiwań dotyczących relacji z pobytu papieża.