Możliwości korzystania z instytucji kulturalnych w społeczeństwie polskim.