Zainteresowanie i opinie społeczne w sprawie akcji terrorystycznych na Zachodzie