Pięćdziesiąt lat Rewolucji Październikowej w opinii społeczeństwa polskiego.